Üdy1 Üdy2 – Ody1 Ody2 Belgesi ders sattleri çizelgesi ve müfredatı konuları alınacak derslerin türleri ve adları..

MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ MÜFREDAT PROGRAMI
             
1- YOLCU TAŞIMACILIĞI        
KONULAR ÜDY 1 ÜDY 2 ODY 1 ODY 2
Minimüm Eğitim Süresi (Ders Saati) 115 99 85 70
MEVZUAT VE HUKUK 40 24 39 24
  Ulaştırma Mevzuatı 9 5 9 5
    Ulusal 5 5 5 5
    Uluslararası 4 0 4 0
  Ulusal Mevzuatın Taşımacılıkla İlgili
Bölümleri
10 10 10 10
    Anayasa        
    Ticaret Hukuku        
    İş Hukuku        
    Medeni Hukuk        
    Vergi Hukuku        
  Yasal Sorumluluklar ve Sigorta 6 6 6 6
    Yasal Sorumluluklar 3 3 3 3
    Sorumluluk Sigortaları 3 3 3 3
  Sözleşmeler 6 3 6 3
    Ulusal 3 3 3 3
    Uluslararası 3 0 3 0
  Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı 3 0 2 0
  Dolaşım Düzenlemeleri ve Sınır Geçiş
Uygulamaları
3 0 3 0
  Uluslararası Konvansiyonlar 3 0 3 0
İDARİ VE MALİ YÖNETİM 41 41 21 21
  Mali Yönetim 11 11 8 8
    Finansal Yönetim 3 3 2 2
    Taşıma Maliyetlerinin Hesaplanması 6 6 5 5
    Vergi Kanunları ve Uygulamaları 2 2 1 1
  İdari Yönetim 30 30 13 13
    Müşteri İlişkileri Yönetimi 5 5 2 2
    Pazarlama 5 5 2 2
    Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç
Yönetimi
5 5 2 2
    İnsan Kaynakları ve Davranış
Yönetimi
5 5 2 2
    Bilgi İşlem ve Haberleşme
Teknolojileri
3 3 2 2
    Otobüs/Turizm İşletmesi
Yönetimi
7 7 3 3
PAZAR/PİYASA ŞARTLARI 16 16 7 7
  Taşımacılık Politikaları 3 3 1 1
  Ulaştırma Koridorları ve Güzergahlar 2 2 1 1
  Kurum ve Kuruluşlar 3 3 1 1
  Pazara Giriş Şartları 5 5 2 2
  Teknik Standartlar 3 3 2 2
  Yolcu Taşımacılığı 10 10 4 4
GÜVENLİK   18 18 18 18
  İlkyardım 8 8 8 8
  Trafik Güvenliği 10 10 10 10

 

src haberleri, psikoteknik haberleri , ody sorgulama, üdy sorgulama, osy belgesi sorgulama,üdy belgesi sorgulama, ody – üdy , k belgeleri haberleri en güncel en doğru haberler her zaman burda .

02124654232 ( pbx)