K BELGELERİNDE SON DURUM 2020

K BELGELERİNDE SON DURUM 2020 Duyurusu İçin Buraya Tıklayın!

K2 BELGESİ CEZALARINDAN KURTULMAK İÇİN/ AÇIKLAMALARIMIZI DİKKATLİ OKUYUNUZ !

AÇIKLAMALARIMIZI DİKKATLİ OKUYUNUZ !

K2 BELGESİNİN HARÇ  ÜCRETİ 2020  (01.01.2020) 15.166 TL OLDU.

KAMYONETİ(HAFİF TİCARİ ARACI) OLANLAR YILDIZLI K2* BELGESİ İÇİN 15.166  TL YERİNE,

K2 BELGESİ İNDİRİMİNDEN YARARLANARAK BUGÜNDEN İTİBAREN  3.791 TL ÖDEYEREK Yıldızlı K2* BELGESİNİ ALABİLİRLER

BU ÇOK ÖNEMLİ FIRSATI KAÇIRMAYIN!

Detaylı bilgi ve başvuru işlemleriniz için hemen arayınız!

SEKTÖRÜN EN ÇOK TAVSİYE EDİLEN KURULUŞUNDAN EN İYİ HİZMETİ ALMAK İÇİN ARAYINIZ!

TÜRKİYE’NİN HER YERİNDEN 0212 465 42 32 (pbx) ARAYINIZ

veya mail atın biz sizi arayalım   info@k2yetkibelgesi.com

 

Açıklamalar :

Ulaştırma Bakanlığı ,  4925 Sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre şirket adına kayıtlı kamyon veya kamyonet tipi aracı olan firmaların alması gerekenYıldızlı K2 Belgesinde  uygulanan % 75 ‘lİk k2 belgesi indirimini devam ettirdi.

DİKKAT ÇOK ÖNEMLİDİR!

Buna istinaden yetki belgesi almayan firma ya da gerçek kişiler için de cezalar kesinleşmiş oldu ve

1 OCAK 2017 tarihinden itibaren yetki belgesi cezası kesinleşti ve 1 ocak 2017 tarihinden itibaren k belgesi cezası (k2 belgesi ceza) 1.253 TL oldu.

K2 belgesi harcı için normalde ödenmesi gereken 15.166 TL harç ücreti yerine, K2 Belgesi’nde kamyonetlere uygulanan %75 ‘lik  indirimi  indirimli hali ile 3.791 TL harç ücreti ödeyerek alabilirler.

Ayrıca şirket adına kayıtlı, araç ruhsatında kamyon veya kamyonet yazan bir aracı src belgesi olmayan sürücüye kullandıran firmaya da src cezası  625 TL, aracı kullanan sürücüye ise 248  TL idari para cezası kesilmesi de kesinleşmiştir.

Ticari aracı olup da hala yetki belgesi almamış ve sürücüsüne SRC ve PSİKOTEKNİK belgesi almamış işletmelerin 1 Ocak 2020  tarihinden itibaren çok dikkatli olmaları gerekiyor ve yüksek miktarlardaki cezalarla karşılaşmamak için bu belgeleri almadan araçlarını trafiğe çıkarmamaları gerekiyor.

K2 belgesi çıkarılması için, k2 formları ve  k2 belgeleri için K2 firmasını arayınız 02124654232(pbx) veya mail atın biz sizi arayalım info@k2yetkibelgesi.com

K2 Belgesi fiyatları 2020– k2  belgesi fiyatı 2020:YILDIZLI K2 BELGESİ BAŞVURU FORMU K2*

DİKKAT ÇOK ÖNEMLİDİR!

Buna istinaden yetki belgesi almayan firma ya da gerçek kişiler için de cezalar kesinleşmiş oldu ve

1 OCAK 2017 tarihinden itibaren yetki belgesiz araç kullanmanın cezası 1.253 TL olarak kesinleşti.K2 Belgesi Cezası

Resmi Gazete’de belirtilen uzama, K2 belgesi için normalde ödenmesi gereken 15.166 TL harç ücreti yerine, K2 Belgesi’nde 3.5 tonun altındaki(kamyonetler) araçlara uygulanan %75‘lik k belgesi indirimini devam ettirmiş oldu. (yıldızlı k2 belgesi başvuru formu K2*)

Ayrıca Yetki belgesi alınması zorunlu olan bir aracı src belgesi olmayan sürücüye kullandıran işletmeye de  1.253 TL , aracı kullanan şoföre ise 248  TL idari para cezası kesilmesi de kesinleşmiştir.

Ticari aracı olup da hala yetki belgesi almamış ve sürücüsüne SRC ve PSİKOTEKNİK belgesi almamış işletmelerin 1 ocak 2020 tarihinden itibaren çok dikkatli olmaları gerekiyor ve yüksek miktarlardaki cezalarla karşılaşmamak için sürücü yetki belgeleri almadan araçlarını trafiğe çıkarmamaları gerekiyor. K2 belgesi çıkarılması için, k2 formları ve  k2 belgeleri için K2 firmasını arayınız 02124654232(pbx) veya mail atın biz sizi arayalım info@k2yetkibelgesi.com

K Belgesi fiyatları 2020- k  belgesi fiyatı2020:K Belgesi fiyatları 2020- k  belgesi fiyatı 2020:

K2 Belgesi Ücretleri – RESMİ ÜCRET TABLOSU  (Madde 80)

K2 Fiyatı Resmi Harç Ücret (k2 2019 k2 belgesi 2020 k2 belgesi fiyatı 2020)

Kendi İştigali ile ilgili Yurtiçi Eşya Taşımacılığı(3.5 tonun altındaki araçlar, kamyonetler için) Yıldızlı K2  3.791 TL

Her  bir araç için taşıt kartı bedeli  454 TL

Detaylı bilgi ve başvuru işlemleriniz için arayınız 02124654232(pbx) veya mail atın biz sizi arayalım info@k2yetkibelgesi.com
K2 BELGESİ İLE İLGİLİ KANUN ve YÖNETMELİK MADDELERİ

Ulaştırma Bakanlığından:

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

Temel Hükümler

Yetki belgesi alma zorunluluğu

MADDE 5- (1)BuYönetmelik kapsamına giren taşımacılık, acentelik, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, dağıtım işletmeciliği, terminal işletmeciliği ve benzeri faaliyetlerde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin yapacakları faaliyetlere uygun olan yetki belgesini/belgelerini Bakanlıktan

Yetki belgesi türleri

MADDE 6-

b) K2 yetki belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,

KARAYOLU TAŞIMA KANUNU (1)

Yetki belgesi alma zorunluluğu ve taşıma hizmeti

Madde 5 – Taşımacılık, acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yapılabilmesi için Bakanlıktan yetki belgesi alınması zorunludur.

Taşımacılık, acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yetki belgesi alınabilmesi için taşıma işleri işletmecilerinin meslekî saygınlık, malî yeterlilik ve meslekî yeterliliğe sahip olması gerekmektedir. (Ek cümle: 23/1/2008 – 5728/516 md.) Ayrıca, karayoluyla yük ve yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan ticari araçlarda çalışan şoförlerin, sürücü mesleki yeterlilik belgesi almaları zorunludur.  Bu maddeye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 18.1.1954 tarihli ve 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu hükümleri saklıdır.

Taşımacılara, yetki belgesinden ayrı olarak taşımalarda kullanılacak taşıtların niteliğini ve sayısını gösteren taşıt belgesi ile taşımacının taşıt belgesinde kayıtlı her taşıt için düzenlenen ve taşıtta bulunması gereken taşıt kartı verilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

k belgesi Cezalar (1 Ocak  2020 tarihinden itibaren yetki belgeleri cezaları için %22.50  oranında artış yapıldı.

İdarî para cezaları

Madde 26 –(Değişik: 23/1/2008 – 5728/518 md.)

Bu Kanunun;

a) (Değişik: 25/6/2009 – 5917/33 md.) 5 inci maddesine göre yetki belgesi almadan taşıma işinde faaliyette bulunanlara 1253 ,5 inci maddesinin beşinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara 625 TL,

k) 5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan faaliyet gösteren işletmecilere 625, şoförlere ise 248 Türk Lirası,

İdarî para cezası verilir.

k belgesi forum 2020 k2 belgesi 2020 k belgesi 2020 k2 belgesi 2020 k2 2020 k2 belge başvuru formu

k belgesi cezası k belgesi ceza sorgulama k belgesi cezasına itiraz k belgesi cezalarına itiraz

k2 belgesi ceza k belgesi cezaları k2 belgesi cezaları k2 belgesi cezası k2 belgesi ceza k2 cezasına itiraz k2 belgesi cezasına itiraz k2 belgesi cezasına itiraz k belgesi ceza k belgesi süre uzatımı 2020 k belgesi süre uzatımı 2020 k belgesi süre uzatımı 2020yıldızlı k2 belgesi başvuru formu