K2 YETKİ BELGESİNDE VERİLECEK HİZMETLER  k belgesi için gerekli evraklar

 Bizimle çalışırsanız sizin de bizim de işimiz çok basit K2 Belgesi almak için size bir evrakı mail olarak bize göndermeniz  kadar yakınız.

Tüm form ve dilekçeler tarafımızdan hazırlanacak

Sizden istediğimiz tek şey, size bildirdiğimiz k2 evraklarını kargo ile bize yollayın, yapmanız gereken tek şey bu, gerisini bize bırakın, sonrasında belirttiğiniz adrese K2 Belgeniz gelsin.

 

 1. Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında alınması zorunlu olan belge türünün yetki belgelerinin tespiti ve alınması ile ilgili işlemlere başlanması
 2. Araç ruhsatlarının tamamının K2 Belgesi Alınması için uygun hale getirilmesi
 3. Varsa araç ruhsatlarındaki trafik kayıtlarındaki tutarsızlıkların giderilmesi için trafik müşavirinize detaylı bilginin verilmesi.(K2 Yetki Belgesi alınırken araç ruhsatlarındaki kayıtların ile trafik kayıtlarının örtüşmesi gerekir ve K2 kapsamında olmayan araçların trafik kayıtlarının K2 kapsamına alınması gerekmektedir.)
 4. Eksik Evrak Tamamlama
 5. Güncel olmayan firma evraklarının güncellenmesi
 6. Bakanlığın istediği formattaki dilekçelerin tarafınıza sunulması aslına uygun doldurulmasının sağlanması,
 7. Ulaştırma Bölge Müdürlüğünden  başvurunun takip edilmesi
 8. Varsa evrak giriş hatalarının düzeltilmesi
 9. İstenilen Belgelerin Bakanlığın İstediği Formatta Hazırlanması
 10. Resmi Formattaki Dilekçelerin Tarafınıza Ulaştırılması ve Doğru Doldurulmasının Sağlanması
 11. Araçl Ruhsat Kayıt İle Trafik Kayıtları Aynı Olmayan Araç Ruhsatlarının Tarafınıza Bildirilmesi ve Aynı Olmayan Ruhsatların Trafik Kayıtlarının Düzeltilmesi İçin Gereken Yönlendirilmelerin Yapılması .
 12. Başvuru Yapıldıktan Sonra Ödeme Emri Çıkan K2 Belgesninin Bakanlık Harcı İle İlgili tarafınıza Bilgilendirilme Yapılması
 13. K2 Yetki belgesini zamanında tarafınıza gönderilmesinin sağlanması

K2BELGESİ ÇIKTIKTAN SONRA VEYA DAHA ÖNCEDEN ALINMIŞ K2 BELGLERİ İLE İLGİLİ

 1. Yetki belgesinde  yönetmelik gereği korunması gereken  şartlarının takibi
 2. Ticaret sicil gazetesi ile yapılan her türlü değişikliklerin bildirimi
 3. Yetki belgesinde kayıtlı öz mal taşıtların satışlarının zamanında bildirimi
 4. Kiralık taşıtların fesihlerinin zamanda bildirimi
 5. Yetki belgesine taşıt ekleme öz mal/kiralık
 6. Yetki belgesinden taşıt düşümü
 7. Taşıt kartı bitiş tarihlerinin takibi
 8. Sözleşmeli taşıtların sözleşme bitiş tarihleri takibi
 9. Finansal Kiralamalı taşıtların sözleşme bitiş tarihi takibi
 10. İhtarların takibi ve paraya çevrilmesi
 11. Yetki belgesi geçerlilik süresine 45 gün kala yenileme ile ilgili hatırlatmanın yapılması
 12. Leasing İle Alınan Araçlarda Leasing  firması ile yapılan sözleşmenin incelenmesi
 13. Bu sözleşmelerin K2 Belgesi Alınması için uygun hale getirilmesi